tisk

Příprava k maturitě

Informace pro maturanty

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu

v souladu s prováděcím právním předpisem § 79 odst. 3 Sb. zákonů č. 472/2011 ředitel určil takto:

 • povinné zkoušky formou ústní pro všechna zaměření oboru Strojírenství 23-41-M/01

  • Český jazyk a literatura
  • Stavba a provoz strojů
  • Ekonomika
  • Strojírenská technologie
  • Technické vybavení budov
  • Matematika
  • Anglický jazyk

 

 • Pro obor Informační technologie 18-20-M/01

  • Český jazyk a literatura,
  • Matematika
  • Anglický jazyk
  • Hardware
  • Programování a vývoj aplikací

 

 • Povinné zkoušky formou písemnou

  • Praktická zkouška z odborných předmětů

  

Žák si z povinných zkoušek volí předměty dle svého zaměření.

 

V Praze dne 1.9.2015

 

                                                                                        Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                ředitel školy

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist