tisk

Přijímací řízení 2020/2021

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro obory:

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek (váha 60%) a výsledků předchozího studia za poslední dvě klasifikační období. Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru pro školní rok 2020/2021.

23-41-M/01 Strojírenství                              - 90 žáků

18-20-M/01 Informační technologie            - 30 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum                     - 30 žáků

Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení

Matematika -  max. 50 bodů z testu                                                                       50 bodů

Český jazyk a literatura – max. 50 bodů z testu                                                 50 bodů

Matematika z konce 8. třídy                                                                                    20 bodů

Matematika z pololetí 9. třídy                                                                                20 bodů

Fyzika z konce 8. třídy                                                                                             20 bodů

Fyzika z pololetí 9. třídy                                                                                         20 bodů

Umístění na matematické, fyzikální olympiádě od krajského kola výše                       10 bodů

CELKEM maximum                                                                                               190 bodů
 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 10 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů. Přijati nebudou žáci, kteří byli v 8. a 9. třídě ZŠ hodnoceni z chování stupněm „neuspokojivé“.

Přijímání cizinců:

Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, může zažádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, nezbytné pro vzdělávání, se u těchto osob ověří pohovorem před komisí. Nejpozději v den nástupu na školu musí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 V Praze dne 17. 1. 2020                                                              Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                    ředitel školy

Aktuality

Výuka, 01.červen 2020
Vzhledem k probíhajícím zkouškám a k přijímacím zkouškám pokračujeme v červnu...
Úřední hodiny pro veřejnost, 25.květen 2020
Úřední hodiny od 25.5.2020 jsou upraveny v původním rozsahu dopoledne 7:45-11:50 a...
Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek 2020, 22.květen 2020
Povinné informace pro účastníky přijímacích zkoušek dne 8.6.2020 zde. Čestné...

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist