tisk

Aktuality

Praktické maturitní zkoušky

Praktické maturitní zkoušky jsou stanoveny na pondělí 18.5.2020 od 7:30 do cca 15:30. Podrobné rozpisy časů a obsazení ve třídách budou na nástěnce a ve třídách.

Obhajoby maturitních prací 4.L budou v úterý 19.5. a ve středu 20.5.2020 od 8:00 do 10:45. Žáci se dostaví do školy 10 minut před přípravným časem k obhajobě.

Pravidla pro návštěvu školy pro žáky 4. ročníků

Dobrý den, vážení žáci 4. ročníku,

v případě vaší návštěvy školy (případně předem ohlášené a domluvené konzultace, DT, praktické a ústní maturity), žádáme striktně dodržovat pravidla uvedena v přílohách....čestné prohlášení při vstupu odevzdat na vrátnici dozor konajícímu učiteli před prvním stupem do školy (nebudete vpuštěni do školy bez vyplněného čestného prohlášení),  používat pořád osobní ochranné pomůcky před školou, v průběhu pobytu ve škole i ve třídách, co nejméně se zdržovat ve škole dle předem stanoveného harmonogramu, který vám zašleme,....rozestupy 2m....., každý dvě roušky sebou a pytlík na použité roušky, neshlukovat se, dodržovat hygienu,.....

 

Přílohy, které si, prosím, řádně pročtěte!

Informace pro zájemce o studium na Tech. universitě v Liberci

Sdělení o studiu pro nové zájemce na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci.

Přijímací řízení na fakultu do bakalářského studijního programu Strojírenství nadále probíhá v nezměněné podobě. Přihlášky je možné podávat elektronicky až do 31. 8. 2020, přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu ze střední školy.

Další info níže v odkazech:

Facebook:

https://www.facebook.com/FakultaStrojniTUL/posts/2493589590902790

https://bit.ly/2JSk6cQ

Web:

http://www.fs.tul.cz/fsadmin/soubory/fs/Files/Clanky/2020/Coro_sdeleni_dekana_BSP_NMSP_DSP.pdf

Dopis děkana Fakulty strojní ČVUT budoucím studentkám a studentům

Dopis děkana Fakulty strojní ČVUT budoucím studentkám a studentům

Vážené studentky a Vážení studenti maturitních ročníků, pokud  
uvažujete o studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, je pro Vás určen  
dopis děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Michaela Valáška.

Odkaz - dopis děkana FS ČVUT

Facebook

Exkurze, praxe, letní sportovní kurz

Vzhledem k aktuální situaci se ruší následující akce školy: exkurze, dvoutýdenní praxe, letní sportovní kurz.
 
Vážení rodiče, neposílejte finanční zálohy na letní tělovýchovný kurz.

Těm, co již finanční obnos zaslali, bude záloha vrácena.

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist