tisk

Aktuality

Přihlášení na podzimní termín maturitních zkoušek

Žáci se mohou hlásit na podzimní termín maturitních zkoušek od 10.6. do 25.6.2019

Soutěž Solertia 2019

Soutěž Sollertia - vyhodnocení

 

 • Soutěž je pro žáky 2. a 3. ročníku oboru strojírenství
 • Jde o tříkolovou soutěž
 • První kolo se uskutečnilo ve třídách formou výběru dvou reprezentantů + náhradník třídy
 • Druhého kola se účastnily tři třídy druhého a dvě třetího ročníku po dvou soutěžících, tedy celkem 10 soutěžících. Vlastní soutěž se uskutečnila 4.4.2019, za účasti 10 soutěžících. Každý soutěžící vyrobil podle výkresové dokumentace  jednotlivé díly  nádrhu, jako podložku, svorník, držáček, stojan a následně provedl jejich montáž. Žáci měli  k dispozici všechny potřebné nástroje, pomůcky a měřidla. Hodnocení provedla komise složená z odborníků. Vítěz školního kola plus  náhradník postoupili do kola třetího – zde reprezentovali školu v soutěži mezi školami.
 • Vše potřebné k soutěži – materiál, nástroje, pomůcky, měřidla, ochranné pomůcky, svěráky, vybavení učebny a odměny soutěžícím zajistili učitelé PRA.
 • Třetího kola se zúčastnili zástupci čtyř škol. Soutěž proběhla 9.4.2019.
 • Třetí kolo proběhlo obdobným způsobem, jako kolo druhé.
 • Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 22.5.2019 v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici.
 • Náš student Robert Němec – 3.A, který v soutěži zvítězil,  převzal stříbrnou pamětní medaili s právem užívat titul Sollers – zručný.

 Vítězslav Krontorád

 

Výsledky druhého kola přijímacího řízení

Vážení uchazeči,

v odkazech najdete výsledky z druhého kola přijímacího řízení. Přijatí žáci musí odevzdat zápisový lístek do 10 kalendářních dnů.

Druhé kolo přijímacího řízení

SPŠS Betlémská škola hl. města Prahy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení do těchto oborů:

 • 18-20-M/01 Informační technologie               - 9 žáků
 • 78-42-M/01 Technické lyceum                       - 14 žáků

Přihlášky nutno odevzdat do 30.5.2019 do sekretariátu školy. Povinnou součástí přihlášky je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru, a výpis výsledků přijímací  zkoušky. 31.5.2019 mají účastníci řízení možnost od 10:00 do 12:00 nahlédnout do spisu na sekretariátu školy a vznést připomínky. 31.5.2019 odpoledne budou vyhlášeny výsledky 2.kola přijímacího řízení.

 

Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno až po uzavření kola prvního, nejdříve 17. května 2019. Případní zájemci sledujte prosím naše stránk www.betlemska.cz.

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist