tisk

Aktuality

Finanční gramotnost

V turnaji tříd 2019 – Finanční gramotnosti postoupila naše škola až do celostátního kola. Soutěže se zúčastnili všichni žáci 4.I. Osobní uznání a gratulaci vítězům vyjádřila sama pořadatelka Martina Václavíková.

Nejlepších výsledků dosáhli:

Havlík Maxmilián  - 663 bodů

Klár Daniel – 650 bodů

Znojemský Jakub – 641 bodů

Průměr bodů na třídu byl 376,6 bodu!

 

Odborná praxe

Informace o odborné praxi studentů PRA a PCV 2. a 3. ročníků

 

 

      Tak jako každý rok, tak i v tomto školním roce 2018/2019 čeká na studenty druhých i třetích ročníků odborná praxe. Praxe je povinná pro každého studenta. Provádí se v oboru, který student studuje, a její časová dotace je 7 hod. denně. Studenti si praxi vyberou z nabídky firem, kterou jim předloží škola. Praxe bude probíhat v termínu:

20.5 – 31.5.2019

Před jejím nástupem obdrží každý student 2x formulář:

„Smlouva o praxi“

 a 1x:

„Docházkový list.“

Kontrolu studentů budou provádět učitelé pověřeni ředitelem školy. Po ukončení praxe student odevzdá „Docházkový list“ a „Zprávu z odborné praxe“ pověřenému učiteli. Tyto podklady budou součástí hodnocení v předmětu Praxe a Praktická cvičení. Podrobné informace poskytne  pan V.Krontorád.

Pedagogický dozor: Mimo Prahu ředitel školy Ing. M. Žilka,CSc., v Praze M. Brabec, B. Jahoda, M. Kalina, P. Kondrčík,V. Krontorád, M. Kulíšek, P. Nevšímal a Ing. M. Pokorný.

 

 

                                                                             Vítězslav Krontorád

                                                                            vedoucí školních dílen

Letní sportovní kurz 2019

Informace o letním sportovním kurzu

konaného ve dnech od 27.  do 31. května 2019

 

  1. Žáci si  vybrali z 80% adrenalinové sporty  
  2. Hotel Lesní zátiší Vojtěchov se nachází v překrásné přírodě Vysočiny  s dostatkem skal, rybníků a sportovišť.  Veškeré informace na http://vojtechov.eu/. Kurz zahajujeme odjezdem v pondělí 27. května 2019 z hlavního vlakového nádraží v Praze v 08,04 hod., kdy sraz je v 07,30 hod. a návratem v pátek  31. května 2019 tamtéž ve 12,00 hod.
  3. Bydlení v hotelu a chatkách, plná penze, instruktoři a sportovní náplň v ceně.  Strava začíná obědem a končí snídani v den odjezdu
  4. Vlakem do Nového Města na Moravě, odtud autobusem do  hotelu
  5. Náplň kurzu – lezení v místním lanovém centru, slaňování a lezení na skalách, vodní sporty, turistika, míčové hry, paintball, první pomoc, topografie, záchrana osob, táboření apod.
  6. Cena 4 000,- Kč pokrývá ubytování, plnou penzi, instruktory, pitný režim, paintballové zbraně, masky a základní počet kuliček, jízdné tam i zpět
  7. Částku zaplatit do 29. března 2019 na účet školy, číslo účtu je 2001240080/6000
  8. V ceně nejsou kuličky navíc, ty si hradí každý sám individuálně podle svých potřeb. Cena kuličky je 1,- Kč.
  9. Doporučené potřeby prosím zajistit pro bezproblémový průběh kurzu
  10. Vyúčtování bude provedeno do 14 dnů od návratu

 

Za tělesnou výchovu                                                                                   PaedDr. Vladislav Liszok

Odkazy:

Přihláška

Variabilní symboly

Potvrzení o bezinfečnosti

 

 

Vyhodnocení lyžařských výcvikových kurzů 2019

Vyhodnocení lyžařských výcvikových kurzů

19. – 28. ledna 2019

     Lyžařské výcvikové kurzy (dále jen LVK) byly v letošním roce díky velkému zájmu z řad druhých ročníků organizovány dva po sobě jdoucí. Kurzů se zúčastnilo celkem 105 chlapců a 2 dívky.  Kurzy byl opět organizovány ve spolupráci s cestovní kanceláři CK2, která přebírala veškerá rizika spojené s cestou a pobytem. Všichni účastnici byli pojištění u této cestovky.  Byla opět vybrána lyžařská oblast u města Lienz se středisky Hochstein a Zettersfeld, kterou jsme měli možnost vyzkoušet v minulých letech.  Z Prahy jsme v prvním případě odjížděli autobusem 19. ledna 2019 v pozdních  večerních  hodinách  do cílového města Lienz, kde jsme se v ranních hodinách přesunuli do penzionu ve výšce 1 800 metrů, přímo na sjezdovce Zettersfeld, ubytovali a vyrazili na první výcvikový den. Po rozdělení do družstev jsme začali s výcvikem na sluncem zalité upravené sjezdovce. Mezi účastníky byli pouze tři studenti, kteří nikdy nestáli na lyžích nebo na prkně. Výcvik probíhal  na krásných sjezdovkách od 9,00 hod. do 16,15 hod. Nikde žádné fronty. V areálu, který skýtá 40 km sjezdovek, jsme si užili lyžování a legraci. Jídlo jsme měli zabezpečeno v 30 metrů vzdálené restauraci. Po ukončení provozu lanovek jsme měli osobní volno k odpočinku, procházkám v okolí areálu a neformálním setkáním. Po večeři probíhaly filmové večery. Na každý den byla určena služba, která zabezpečovala bezproblémový průběh noci. Všichni studenti zvládli veškerou didaktickou přípravu a následné testování kvality pohybových dovedností nás přesvědčilo o správnosti postupu. Na závěr výcviku proběhl závod na připravené slalomové trati v blízkosti chaty. Nejlepší z řad snowboardistů a lyžařů byli odměněni dresy a sladkostmi. Domů odjížděla první skupina  ve středu 23. ledna 2019 ihned po uzavření sjezdovek v 16,15 hodin. Do Prahy dorazili 24. ledna 2019 kolem 2.00 hodiny. Druhý kurz odjížděl z Prahy autobusem 22. ledna 2019 v pozdních  večerních  hodinách  do cílového města Lienz, kde dorazili  v ranních hodinách stejně jako první skupina. Průběh byl stejný jako u prvního kurzu. Návrat se uskutečnil           27. ledna 2019 ihned po obědě.  Do Prahy jsme dojeli před půlnoci. LVK splnilo veškeré cíle a bylo přínosem pro sportovní výkonnost a vytvoření kolektivu. Nikdo se vážně nezranil.   

 

                                                                         Vedoucí LVK:  PaedDr. Vladislav Liszok

 

 

Angličtinář roku – Best in English

Angličtinář roku – Best in English

Již potřetí v pořadí jsme se v pátek 30. 11. 2018 zúčastnili soutěže Angličtinář roku - Best in English. 20 studentů naší školy, kteří se do soutěže zapojili, řešilo 60 minut trvající online test. Test byl zaměřen především na jazykovou kompetenci a poslechové dovednosti.

Letošního kola soutěže 2018 se zúčastnilo 922 středních škol a 21110 studentů ze 30 států. V České republice se zúčastnilo celkem 341 škol a 8437 studentů. Těší nás úspěch studentů naší školy, která zaujímá 118 místo v České republice a 325 celosvětově. Od organizátorů jsme obdrželi poděkování a certifikát.

Soutěž v anglickém jazyce

Naše škola byla jako každoročně pozvána k účasti v Soutěži v anglickém jazyce, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Komise CIJ zorganizovala školní kolo soutěže ve středu dne 16. 1. 2019. Soutěž spočívala v řešení poslechového testu a konverzaci na vylosované téma. Vítězem se stal Jakub Janov ze třídy 2.L. Bude školu reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční v březnu 2019.

Za PKCJ                                                                                            PhDR. Irena Pačesová

 

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist