tisk

Aktuality

Přebor školy v bowlingu jednotlivců

V posledních dvou týdnech před Vánočními svátky v roce 2019 proběhl v hodinách tělesné výchovy přebor školy v bowlingu jednotlivců na drahách bowlingového centra na Radavě v blízkosti školy. Soutěž byla hraná na deset hodů s dorážkou. III. ročníku školního turnaje se zúčastnilo celkem 111 žáků. Po 2664 hodech na šesti drahách se vítězem stal se 176 body Marek Zendulka z 1.B, druhou příčku obsadil s 159 body žák 3.C Jaroslav Žalud a třetí místo získal se 144 body Daniel Mlejnek z 1.B.

První tři z každé třídy obdrželi sladkou odměnu.

Vyhodnocení lyžařských výcvikových kurzů 18. – 28. ledna 2020

Lyžařské výcvikové kurzy (dále jen LVK) byly v letošním roce díky velkému zájmu z řad druhých ročníků organizovány dva po sobě jdoucí. Kurzů se zúčastnilo celkem 103 chlapců a 6 dívek. Z celkového počtu 109 žáků bylo 6 starších 19 let. Dohled pro oba zajišťovalo celkem 12 učitelů. Kurzy byl opět organizovány ve spolupráci s cestovní kanceláři CK2, která přebírala veškerá rizika spojené s cestou a pobytem. Všichni účastnici byli povinně pojištění u této cestovky.  Byla opět vybrána lyžařská oblast u města Lienz se středisky Hochstein a Zettersfeld, kterou jsme měli možnost vyzkoušet v minulých letech.  Z Prahy jsme v prvním případě odjížděli patrovým autobusem 18. ledna 2020 v pozdních večerních hodinách do cílového města Lienz, kde jsme se v ranních hodinách přesunuli do penzionu ve výšce 1 800 metrů, přímo na sjezdovce Zettersfeld, ubytovali a vyrazili na první výcvikový den. Po rozdělení do družstev jsme začali s výcvikem na sluncem zalité upravené sjezdovce. Mezi účastníky bylo šest studentů, kteří nikdy nestáli na lyžích nebo na snowboardu. Výcvik probíhal na krásných sjezdovkách od 9,00 hod. do 16,15 hod. Nikde žádné fronty. V areálu, který skýtá 42 km sjezdovek, jsme si užili lyžování a legraci. Jídlo jsme měli zabezpečeno v 30 metrů vzdálené restauraci. Po ukončení provozu lanovek jsme měli osobní volno k odpočinku, procházkám v okolí areálu a neformálním setkáním. Po večeři probíhaly filmové večery. Na každý den byla určena služba, která zabezpečovala bezproblémový průběh noci. Všichni studenti zvládli veškerou didaktickou přípravu a následné testování kvality pohybových dovedností nás přesvědčilo o správnosti postupu. Na závěr výcviku proběhl závod ve slalomu na připravené slalomové trati v blízkosti chaty. Nejlepší z řad snowboardistů a lyžařů byli odměněni třemi páry ponožek značky Adidas a sladkostmi. Všichni účastníci obdrželi také sladkou odměnu. Domů odjížděla první skupina ve čtvrtek 23. ledna 2020 ihned po obědě v 15,00 hodin. Do Prahy dorazili 24. ledna 2020 kolem 1.00 hodiny. Druhý kurz odjížděl z Prahy autobusem 22. ledna 2020 v pozdních večerních hodinách do cílového města Lienz, kde dorazili v ranních hodinách stejně jako první skupina. Průběh byl stejný jako u prvního kurzu. Odjezd se uskutečnil 27. ledna 2020 opět po obědě.  Do Prahy jsme dorazili hodinu po půlnoci. LVK splnilo veškeré cíle a bylo přínosem pro sportovní výkonnost a vytvoření kolektivu. Nikdo se nezranil.    

                                                                         Vedoucí LVK:  PaedDr. Vladislav Liszok

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

Zde najdete výsledky přijímacích zkoušek nanečisto, vykonaných dne 27.1.2020.

V. ročník školního Vánočního turnaje ve stolním tenise

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 od 12:00 hod. proběhl v naší tělocvičně V. ročník školního Vánočního turnaje ve stolním tenise za účasti 46 žáků. Po 340 utkáních na čtyřech stolech se vítězem stal Filip Kuboš  z 2.L, druhou příčku obsadil Petr Hruška ze 4.A  a třetí místo získal Roman Vejražka ze 3.C.

 

Soutěž Kostka - výsledky 9. ročníku soutěže

Devátý ročník soutěže Kostka se uskutečnil v pondělí 25. 11. 2019. 

Naším cílem bylo oslovit technicky nadané žáky a žáky, kteří se rozhodují o volbě povolání a mají vztah k technice. Žáci měli v průběhu soutěže za úkol vyrobit během dvou vyučovacích hodin hrací kostku z materiálu dural. Při hodnocení jsme kladli důraz na přesnost provedení a kvalitu vyrobené kostky. Soutěže se zúčastnilo celkem 82 soutěžících, z toho 32 dívek. Na prvním místě se shodným počtem bodů 39, se umístili Filip Kořínek ze ZŠ a MŠ Ústavní a Agáta Hyrešová ze ZŠ Jeremenkova 1003, Praha 4. Třetí místo získala Nela Gangnusová ze ZŠ Barrandov II, která měla 38 bodů. Každý soutěžící obdržel plastové posuvné měřítko a nejlepší soutěžící byli přijati ředitelem školy Ing. Miroslavem Žilkou, CSc., který jim předal diplomy a věcné ceny. 

     Vítězslav Krontorád

    Vedoucí školních dílen

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist