tisk

Aktuality

Výuka fyziky

Představujeme fotografie některých pokusů a výuky předmětu fyzika.

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání z dotací "Šablony"

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů. Do tohoto programu se z předmětové komise Praxe zapojili M. Brabec, B. Jahoda a V. Krontorád. M. Brabec si vybral III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů ve firmě Mikrotechna Praha. Taktéž si vybral III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ z firmy Latecoere Tato výuka bude realizována v březnu a v dubnu 2019. Kolega B. Jahoda začal v roce 2019 navštěvovat firmu Pragometal  v rámci programu III/2.8 Stáž pedagogů u zaměstnavatelů. Zde se seznámil s obsluhou laseru.V. Krontorád již absolvoval v prosinci 2017 až v květnu 2018 program III/2.8 Stáž pedagogů u zaměstnavatelů ve firmě Kašpar a synové a program III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ taktéž z firmy Kašpar a synové.

      Vítězslav Krontorád, vedoucí školních dílen

Polytechnická výchova

Učitelé předmětu  Praxe dne 23. 11 .2018 zajišťovali polytechnickou výuku pro ZŠ Kamenice nad Lipou. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin. První skupina pracovala v ruční dílně na výrobě plechového lístku, druhá skupina vyráběla v truhlárně dřevěnou hrací kostku, třetí skupina programovala šachovou figurku na CNC soustruhu a čtvrtá skupina vyráběla hrací kostku z hliníkového polotovaru. V jednotlivých skupinách se žáci seznámili s výkresem a různými nástroji a materiály. Vyzkoušeli si řezání, pilování, vrtání, broušení a lepení. Velký důraz kladli učitelé na dodržování bezpečnostních předpisů při práci.

 

 

Petr Nevšímal

CNC laser

Dne 10. 12. 2018 byla z prostředků MHMP zřízena nová učebna - CNC laser, která je vybavena zařízením pro svařování laserovým paprskem TruLaser Cell 3000. Jedná se o universální laserové pracoviště pro řezání a svařování malých a středních 2D dílů pevnolátkovým laserem.   Maximální rozměry obrobku jsou 1050 x 750 mm. Řídící systém: TRUMPF HMI Siemens Sinumerik 840D solution line. Řezání, svařování nebo opracování povrchu – stěží existuje všestrannější nástroj než laser. Žáci si na počítači vytvoří program a po přenesení na laserový stroj vyrobí požadovaný díl.

 

 

       Petr Nevšímal

 

Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 22.11. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády z ČJL. Zúčastnilo se 16 studentů a 2 z nich postoupili do obvodního kola, které se koná 30.1. 2019.

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist