tisk

Aktuality

3. kolo přijímacího řízení

SPŠS Betlémská škola hl. města Prahy vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení do oboru:

 

Přihlášky nutno odevzdat do 28.8.2019 do sekretariátu školy. Povinnou součástí přihlášky je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru, a výpis výsledků přijímací  zkoušky. 29.8.2019 mají účastníci řízení možnost od 8:00 do 10:00 nahlédnout do spisu na sekretariátu školy a vznést připomínky. 29.8.2019 po 12:00 bude rozhodnuto o výsledku 3.kola přijímacího řízení.

 

Kritéria pro třetí kolo přijímacího řízení

Exkurze do firmy ABS Jets

Vybraní žáci a učitelé se zúčastnili exkurze do f. ABS Jets, a.s.. F. se zabývá servisem a provozem malých dopravních letadel Embraer. Účastníci exkurze byli seznámeni se servisním procesem a některými technologiemi.

Účastníky ze strany žáků návštěva nasměřovala k zájmu o letectví. Krásný výsledek exkurze.

Schůzka budoucích prvních ročníků - Náhradní termín

Náhradní termín schůzky přijatých žáků do budoucího 1.ročníku se bude konat 20.6. v 10:00 v učebně SPS. Vyplníte si u nás přihlášku na ISIC, my Vás vyfotíme. Přineste s sebou 290,- Kč na ISIC kartu.

Přihlášení na podzimní termín maturitních zkoušek

Žáci se mohou hlásit na podzimní termín maturitních zkoušek od 10.6. do 25.6.2019

Soutěž Solertia 2019

Soutěž Sollertia - vyhodnocení

 

  • Soutěž je pro žáky 2. a 3. ročníku oboru strojírenství
  • Jde o tříkolovou soutěž
  • První kolo se uskutečnilo ve třídách formou výběru dvou reprezentantů + náhradník třídy
  • Druhého kola se účastnily tři třídy druhého a dvě třetího ročníku po dvou soutěžících, tedy celkem 10 soutěžících. Vlastní soutěž se uskutečnila 4.4.2019, za účasti 10 soutěžících. Každý soutěžící vyrobil podle výkresové dokumentace  jednotlivé díly  nádrhu, jako podložku, svorník, držáček, stojan a následně provedl jejich montáž. Žáci měli  k dispozici všechny potřebné nástroje, pomůcky a měřidla. Hodnocení provedla komise složená z odborníků. Vítěz školního kola plus  náhradník postoupili do kola třetího – zde reprezentovali školu v soutěži mezi školami.
  • Vše potřebné k soutěži – materiál, nástroje, pomůcky, měřidla, ochranné pomůcky, svěráky, vybavení učebny a odměny soutěžícím zajistili učitelé PRA.
  • Třetího kola se zúčastnili zástupci čtyř škol. Soutěž proběhla 9.4.2019.
  • Třetí kolo proběhlo obdobným způsobem, jako kolo druhé.
  • Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 22.5.2019 v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici.
  • Náš student Robert Němec – 3.A, který v soutěži zvítězil,  převzal stříbrnou pamětní medaili s právem užívat titul Sollers – zručný.

 Vítězslav Krontorád

 

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist