Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne 13. 6. 2024 v 09,00 hodin v Betlémské kapli.

Zveme všechny rodiče a příbuzné maturantů, kteří se rozloučí se středoškolskou části své hodnotné životní pouti. Zároveň zveme všechny kantory, kteří se na ní podíleli.