Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ SE V TÝDNU 6.2.-10.2. VAŘÍ POUZE OBĚD Č.1.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášku ke studiu vyplněnou, potvrzenou od ZŠ, potvrzenou lékařem o způsobilosti ke studiu a podepsanou uchazečem i zákonným zástupcem, lze podat do 1. 3. 2023.

 

Jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT proběhnou ve škole - řádný termín

  1. dubna 2023 - ti uchazeči, kteří mají naši školu na přihlášce jako 1. v pořadí
  2. dubna 2023 - ti uchazeči, kteří mají naši školu na přihlášce jako 2. v pořadí

Pokud se uchazeč účastní obou termínů, počítá se lepší výsledek.

 

Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů k jednotné přijímací zkoušce dostavit, omlouvá se do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku písemně řediteli školy. Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena -

  1. května 2023 – 1. termín
  2. května 2023 – 2. termín

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.

 

Přijatí uchazeči potvrdí nástup ke studiu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem.

Nahlédnout do spisu a vznést připomínky podle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí bude možné v sekretariátu školy.

 

V posledním týdnu před Vánocemi se jako každoročně zaměřujeme v tělesné výchově na netradiční sporty jako je bowling. Zde je několik obrázků z tohoto oblíbeného soutěžení.  

    

 

Dne 19.12.2022 od 12,00 hod. proběhl v naší tělocvičně VII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise za účasti 32 žáků. Po 168 utkáních na čtyřech stolech se vítězem stal Luboš Šrámek ze 3.L, druhou příčku obsadil Petr Hájek z 1.B  a třetí místo získal Adam Klíma z 3.A.

      

Stejně jako v minulých letech byl i letos pro studenty SPŠS Betlémská pořádán lyžařský výcvikový kurz v Rakouských Alpách.

    

 

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?