V listopadu proběhla soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY. Soutěžící vyplňují online test, ve kterém odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
V kategorii Junior soutěžilo 24 studentů a v kategorii Senior 29 studentů. Úspěšnými řešiteli se stali Marek Kratochvíl (4.I), Kryštof Rejzek (2.I) a Václav Petras (2.I).
 
V pátek 25. února 2022 proběhlo oblastní kolo soutěže v programování. Za naši školu se soutěže účastnilo celkem 17 studentů ze tříd 2.I, 3.I, 4.I a 4.L.
Nejúspěšnějšími soutěžícími se stala žákyně 4.I na 2. místě a žák 4.L na 3. místě. Všem účastníkům soutěže gratulujeme!
  
Vyhlašuji možnost účasti  žáků  (5 členný  tým) ve školním roce  2022/2023 v soutěži E-sport Ligy mezi středními školami.
Za školu může reprezentovat pouze jeden tým. Žáci, kteří mají zájem se účastnit v této mimoškolní činnosti nechť kontaktují vyučujícího ICT pana učitele Ing. Jiřího Tomáše a to do  30. 6. 2022.
Soutěž bude probíhat ve školním roce 2022/2023 a přesný datum bude upřesněn na začátku školního roku.
Žáci třídy 1I ( kapitán Matyáš Vůjtěch, soutěžící Vojtěch Šuster, Martin Beneš, Viktoria Franz) si vybojovali krásné  3. místo ve skupině  v soutěži E-sport ligy středních škol ve hře League of Legends. Celkem se účastnilo  8 týmů v dané skupině.
Tímto všem zúčastněným blahopřejeme a budeme rádi, když nás opět ve školním roce  2022/2023 budou v této soutěži reprezentovat.
Dobrý den, blíží se letní sportovní kurz a proto Vás informujeme o nejdůležitějších dokumentech. Prvním je základní informace, druhou jsou potřeby pro zdárný průběh a v neposlední řadě plán kurzu.
 
Bližší informace u vedoucího kurzu PaedDr. Vladislava Liszoka.
 
 
 
 
 
 

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?