K 31.1. 2024 byly na naší škole zrekonstruované malby ve vestibulu školy. Vybrané učebny byly nově uspořádány a vybaveny. Byla také dokončena předposlední část rekonstrukce sociálních zařízení na 1 NP podlaží u šaten praxí žáků. 

 

Schodiště

 

Vestibul školy - nově zrekonstruované malby

 

učebna 3D tisku vybavena novými tiskárnami PRUSA MK4, MINI+, RAISE E2  

 

Učebna CAD - nové vybavení a uspořádání učebny

 

Nově vybavena učebna jazyků CIJ3 

  

WC pro dívky byla nově rozšířena o jedno WC a sprchu.

 

Chlapecké WC