• Distanční výuka nadále pokračuje.
  • Uzávěrka klasifikace je termínována do úterý 23.6.2020 do 12:00 hod.
  • Předání vysvědčení žákům se uskuteční až na začátku školního roku 2020/2021. Výpis vysvědčení žáci obdrží do svých školních mailových schránek dne 30.6.2020.

Maturitní vysvědčení a vysvědčení 4. ročníku se bude rozdávat v pátek 26. 6. 2020. Čas, místo a plán průběhu bude upřesněn. Do té doby je třeba, aby si studenti vypořádali všechny závazky vůči škole prostřednictvím výstupního listu.

Zájezd žáků do Švýcarska byl z důvodu Covid-19 zrušen. Čekáme na vyúčtování od cestovní kanceláře. Následně budeme moci přistoupit na vrácení peněz na účty rodičů žáků.

V pondělí dne 8.6.2020 jsou přijímací zkoušky. Vstup do školy pouze pro uchazeče bude umožněn od 8:00 hod.

 

Vyjádření MŠMT:

 

 v případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Vzhledem k probíhajícím zkouškám a k přijímacím zkouškám pokračujeme v červnu i nadále v distanční výuce.

 

Vedení školy

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?