Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření s platností od 15.2.2021

Metodika MŠMT

 Online Den Otevřených Dveří (DOD) na SPŠS Betlémská, P1, 11. 2. 2021

 

Vážení žáci a rodiče,

zájemci o studium na SPŠS Betlémská ve školním roce 2021/2022.

Rádi bychom Vás pozvali na online DOD (dvě online DOD po sobě), který se uskuteční dne 11.2.2021 se začátky od 16:00 hod a od 17:00 hod.

Můžete se tam připojit přímo klikem na odkazy 30 minut předem pomocí klávesy SHIFT:

 

2. Termín 11.2.2021 od 17:00-17:45 hod:

Join Microsoft Teams Meeting      

Learn more about Teams                    
 
 a kliknete na -  Pokračovat v tomto prohlížeči, nebo

 

…a uvidíte nás.

Nesmíte mít spuštěný na Vašem PC MS Teams.

DO MÍSTNOSTI SE PROSÍM PŘIHLASTE S ČASOVÝM PŘEDSTIHEM, PŘIHLAŠOVÁNÍ BUDE MOŽNÉ OD 15:45 HOD., nebo od 16:45 HOD PROSÍME O DOCHVILNOST.

 

Po celou dobu online DOD mějte prosím vypnuté mikrofony a kameru. (uvedené neplatí pro vystupující/aktuální řečníky - učitele).

 

Pokud budete chtít položit dotaz, bude prostor pro několik málo dotazů (cca 3) po každém příspěvku.

 

 

Program:

-Úvodní slovo ředitele-           p. Ing. Žilka, CSc.

- jednotlivé příspěvky učitelů v pořadí ( max. 3 min):

Matematika -                     p. Mgr. Divoká,

Český jazyk a literatura –   p. Mgr. Keharová,

Cizí jazyk -                         p. Mgr. Pačesová,

Výpočetní technika - CAM/CAD - p. Ing. Matiasovits

Automatizace -                 p. Ing. Žilková,

3D technologie -              p. Ing. Kouřil,

CIV -                                 p. Asali,

Praktická výuka -              p. Kondrčík,

Kurzy -                              p. PaedDr. Liszok,

  

Předem děkujeme za vaši účast.

Nové vybavení na SPŠS Betlémská pořízené v roce 2020.

"V případě obnovení prezenční výuky jsou žáci i zaměstnanci školy povinni nosit ve vnitřních prostorách po celou dobu certifikované roušky, nebo respirátory minimálně třídy FFP2 bez výdechových filtrů řádně nasazené (i na nose). Je zakázáno nosit respirátory s výdechovými filtry, necertifikované roušky, šatky, šály, apod., jako proti epidemiologické opatření."

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro maturitní obory:

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek a výsledků předchozího studia za dvě klasifikační období. Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru pro školní rok 2021/2022. 

23-41-M/01 Strojírenství - 90 žáků 
18-20-M/01 Informační technologie  - 30 žáků 
78-42-M/01 Technické lyceum  - 30 žáků

 Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení

Matematika -  max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška Cermat) 50 bodů
Český jazyk a literatura – max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška Cermat) 50 bodů
Matematika z pololetí 8. třídy 20 bodů
Fyzika z pololetí 8. třídy 20 bodů
Matematika z pololetí 9. třídy 20 bodů
Fyzika z pololetí 9. třídy 20 bodů
Umístění na matematické, fyzikální olympiádě od krajského kola výše 10 bodů
CELKEM maximum 190 bodů 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 10 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů. Přijati nebudou žáci, kteří byli v 8. a 9. třídě ZŠ hodnoceni z chování stupněm „neuspokojivé“.

Přijímání cizinců:

Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, absolvuje ústní pohovor před komisí, která ověří znalost českého jazyka, který je nezbytný pro další vzdělávání.

Nejpozději v den nástupu do školy musí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 

 V Praze dne 7. 12 . 2020 Ing. Miroslav Žilka, CSc.

ředitel školy

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?