Od pondělí 5. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka s výjimkou praxe, která bude probíhat prezenční formou.

S hlubokým zármutkem bereme na vědomí, že nás navždy opustil v plném mládí jeden z našich žáků. Byl to výborný student a skvělý člověk. Čest jeho památce.

 

Vedení školy

Výuka ve škole pokračuje prezenční formou až do oficiálního vyhlášení distančního vzdělávání.

S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNOU SITUACI A OPATŘENÍ KE covid -19  a manuálu MŠMT ,

bohužel naše školní jídelna není schopna zabezpečit stravování studentům z jiných škol.

Jídelna nemá možnost vyčlenění oddělených míst a nebo času pro tyto strávníky a proto jsme bohužel nuceni dočasně stravování cizích strávníků přerušit na dobu tomu nezbytně nutnou.

Věříme ,že situace se v brzké době vrátí do běžného režimu a my budeme zase moci poskytovat stravování cizím strávníkům.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv ŠJ

Ve společných prostorách školy (chodbách, WC, částečně jídelně - před a po jídle) se budou žáci pohybovat v rouškách.

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?