SPŠS BETLÉMSKÁ VYHLAŠUJE 2. KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

PŘIHLÁŠKY ODEVZDÁVEJTE – PONDĚLÍ 22. 5. 8:30 – 15:00

                                                         ÚTERÝ     23. 5. 8:30 – 15:00

SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JE:             1)  Potvrzení o zdravotní způsobilosti

                                                                2)  Protokol o výsledcích jednotné přijímací zkoušky CERMATU

Uchazeči s odlišným mateřským jazykem obdrží při odevzdání přihlášky pozvánku k ústní zkoušce z českého jazyka.

OBOR    23-41-M/01 STROJÍRENTVÍ

OBOR    78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

OBOR    18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Předpokládaný počet uchazečů k přijetí - 78-42-M/01 – 2, 18-20-M/01 – 5, 23-41-M/01  - 13

Nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí lze ve středu 24. 5. 2023 od 8:00 – 9:00 hodin v budově školy. Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností.

Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení   

Matematika -  max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška CERMAT)                        

50 bodů  

Český jazyk a literatura – max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška CERMAT)   

50 bodů  

Matematika z II. pololetí 8. třídy                                                                    

  

15 bodů  

Fyzika z II. pololetí 8. třídy                                                                             

  

15 bodů  

Matematika z I. pololetí 9. třídy                                                                      

  

15 bodů  

Fyzika z I. pololetí 9. třídy                                                                              

   

15 bodů  

Umístění na matematické, fyzikální olympiádě od krajského kola výše   

  

4 bodů   

CELKEM maximum                                                                                     

  

164 bodů 

( Bodové hodnocení  - za 1 = 15 bodů, za 2 = 10 bodů, za 3 = 5 bodů atd.)  

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 10 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů.   

V případě, že uchazeč nekonal jednotnou přijímací zkoušku v roce 2023, absolvuje náhradní způsob hodnocení v podobě přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.