Ing. Janiš Petr Řezání pomocí CNC laseru a vodního paprsku
p. Vyroubal Martin Leteckomodelářský kroužek
Ing. Mulenko Martin 3D tisk
Mgr. Bahník Petr Historie techniky
PaedDr. Liszok Vladislav Posilovna
 Mgr. Marta Kabátková Cvičení z matematiky

 

POPIS  KROUŽKŮ

 

KROUŽEK 3D TISK

 Kroužek 3D tisku probíhá v laboratoři 3D tisku v prostorách SPŠS Betlémská od ledna 2023. Účastní se ho jednou týdně asi 15 studentů. Zájem by byl i násobně vyšší, ale kapacita učebny je omezena.

Vybavenost učebny je pro tento účel perfektně vybavena, je k dispozici jak HW vybavenost – 11 PC a celkem 17 3D tiskáren různých druhů a typů, tak i SW vybavenost pro tvorbu a zpracování 3D modelů. Velká škála dostupného spotřebního materiálu neklade žádné překážky iniciativě a fantazii studentů.

Studenti se seznámí s principy a filosofií 3D tisku, jeho faktické i volnočasové využití. Naučí se vyhledávat relevantní modely i tvořit vlastní. Následně se naučí zvládat problematiku nastavení 3D tisku a jak ovlivňuje výsledný produkt. V průběhu se seznamují s konstrukcí 3D tiskáren a učí se odstraňovat jednoduché mechanické závady.

 

DĚJINY TECHNIKY

 

Počet žáků: 10 

Místo konání: učebna číslo 16

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Obsah a forma: Činnost kroužku je koncipována do setkání jedenkrát týdně. Obvykle probíhá úvodní výklad, pak demonstrace učiva (tedy prezentace, modely a podobně, většinou připravené samotnými žáky), a pak následuje diskuse a dotazy k tématu. Během prvního pololetí školního roku 2022/23 jsme se věnovali vývoji jednoduchých strojů (kolo, kladka, kladkostroj) a jejich historickým aplikacím (mlýny, hamry, tkalcovské stavy), dále historii infrastruktury (římské silnice, vodovody, kanalizační systém, mosty, přístavy) a vývoji dopravních prostředků od starověku do současnosti. Cca jednou za čtvrtletí je do programu kroužku zařazena beseda s odborníkem z konkrétního technického oboru, podle aktuálního zájmu žáků a možností. (V prosinci 2022 proběhla beseda s odborníkem na energetiku, dlouholetým ředitelem PRE ing. Janečkem). V programu se počítá také se společnými návštěvami technických památek, podle dostupnosti časem a vzdáleností. (V říjnu se uskutečnila vycházka za starými pražskými mlýny). Žáci se schůzek kroužku účastní pravidelně a velmi aktivně. V neformálním prostředí jsou přitom prakticky okamžitě konfrontováni s hodnocením svého vlastního přínosu k práci skupiny. Kvalita každého setkání totiž do značné míry souvisí s kvalitou připravených prezentací a příspěvků, což žáci v moderované diskusi a vzájemných rozhovorech probírají a vzájemně se tak motivují k co nejlepšímu přístupu. 

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

 Cílem kroužku je prohlubování a rozšiřování matematických dovedností pro snazší přechod ze středoškolského vzdělávání matematiky na vysokoškolskou výuku matematiky. 

Obsah kroužku

  • prohlubování matematických vědomostí a znalostí;
  • efektivní práce při řešení zadaných příkladů a následným výběrem správného výsledku;
  • aplikace nestandardních matematických úloh, které vyžadují logické myšlení, představivost a matematický úsudek;
  • seznámení se s matematickými pojmy, které rozšiřují a zasahují do dalších vědních oborů;
  • propojenost s praktickým životem;
  • práce s grafy, vyhodnocování číselných údajů a dat.

 

LASER VODA

 Kroužek má za cíl žákům v praxi ukázat okamžitou využitelnost základních znalostí programu AutoCAD v oblasti gravírování a řezání laserem a řezání vodním paprskem. Žáci budou mít možnost realizovat své soukromé nápady - nejen nějaké cvičné školní příklady. Za nejdůležitější považuji možnost této zkušenosti: Vymyslet - připravit - realizovat (zhmotnit myšlenku).

 

KROUŽEK PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA LETECKOU HISTORII

 Lepení plastikových modelů letadel a další techniky je výborný způsob, jak si v pohodovém prostředí našeho kroužku osvojit základy práce podle stavebního plánu, barvení, tmelení a patinování......to vše kombinované s ponořením se do historie, konstrukce a užitím právě toho stroje, jehož model tvoříme. 

Kreativitě se v našem kroužku meze nekladou, žáci si určují konkrétní zaměření a postupy.

Žáci mohou tvořit v kroužku i vlastní projekty s komponenty elektrotechniky, 3D tisk, počítače.

Vedeme diskuse na zapojení letadel a další techniky do vojenských i civilních oblastí v historii i současnosti.

 

 

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?

Aktuality

Naše škola zahájila kroužky

03. březen 2023

    Ing. Janiš Petr Řezání pomocí CNC laseru a vodního paprsku p. Vyroubal Martin Leteckomodelářský kroužek Ing. Mulenko Martin 3D tisk Mgr. Bahník Petr Historie techniky PaedDr. Liszok Vladislav Posilovna  Mgr. Marta Kabátková Cvičení z matematiky   POPIS  KROUŽKŮ   KROUŽEK 3D TISK  Kroužek 3D tisku probíhá...

Číst dál...

Provoz školy 13.3. - 17.3.2023

28. únor 2023

V době jarních prázdnin (13.3. - 17.3.2023) bude z provozních důvodů škola otevřena jen v čase 8:00 - 13:00 hod.

Číst dál...

Sekretariát - úřední hodiny 27.2. a 28.2.2023

24. únor 2023

Úřední hodiny sekretariátu se ve dnech 27.2. a 28.2 2023 z důvodu přijetí přihlášek ke studiu prodlužují do 18.00 hodin.  

Číst dál...

Plán akcí - nejbližší termíny

14. únor 2023

  3. 2023 – 17. 3. 2023 JARNÍ PRÁZDNINY 4. 2023 MATURITNÍ KOMPOZICE - ČESKÝ JAZYK 4. 2023 MATURITNÍ KOMPOZICE – ANGLICKÝ JAZYK 4. 2023  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 4. 2023  VELKÝ PÁTEK – STÁTNÍ SVÁTEK 4. 2023  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 4. 2023  VÝUKA PED. RADA + TŘÍDNÍ SCHŮZKY 4. 2023  EXKURZNÍ DEN    13. 4. 2023     ...

Číst dál...

Školní jídelna - obědy ve dnech 6.2.- 17.2.2023

13. únor 2023

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ SE V OBDOBÍ  6.2. - 17.2. VAŘÍ POUZE OBĚD Č.1. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Číst dál...