Žáci třídy 1I ( kapitán Matyáš Vůjtěch, soutěžící Vojtěch Šuster, Martin Beneš, Viktoria Franz) si vybojovali krásné  3. místo ve skupině  v soutěži E-sport ligy středních škol ve hře League of Legends. Celkem se účastnilo  8 týmů v dané skupině.
Tímto všem zúčastněným blahopřejeme a budeme rádi, když nás opět ve školním roce  2022/2023 budou v této soutěži reprezentovat.
Dobrý den, blíží se letní sportovní kurz a proto Vás informujeme o nejdůležitějších dokumentech. Prvním je základní informace, druhou jsou potřeby pro zdárný průběh a v neposlední řadě plán kurzu.
 
Bližší informace u vedoucího kurzu PaedDr. Vladislava Liszoka.
 
 
 
 
 
 

Dne 28. 4. 2022 bylo v 16:00 ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí.

Možnost nahlédnout do spisu lze využít v pondělí 2. 5. 2022 od 8:00 do 11:00 hod. v kanceláři zástupců školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně zasláno.

28.4.2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 :

Technické lyceum

Informační technologie

Strojírenství

 

Váš úmysl vzdělávat se na naší škole potvrďte doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů.

Úřední hodiny sekretariátu od pondělí do pátku od 7:45 do 11:50 hod.  a od 13:00 do 14:30 hod.

 

 

 

 

Ve dnech 2. a 3.5.  výdej obědů ve školní jídelně Betlémská z provozních důvodů v čase  11.30 - 13.30 hod.

 

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?