MATURITNÍ KOMPOZICE Z ČESKÉHO JAZYKA SE USKUTEČNÍ 5. 4. 2022

výběr ze 4 témat

rozsah 250 slov

délka konání písemné práce 120 minut i s výběrem tématu

 

MATURITNÍ KOMPOZICE Z ANGLICKÉHO JAZYKA SE USKUTEČNÍ 6. 4. 2022

1 téma

rozsah práce 200 slov

délka konání 60 minut

 

Organizace v době kompozic – 5. 4. 2022 i 6. 4. 2022

12:15 – příchod do školy – oběd možný – v tom případě příchod dříve

12:30 – administrace

12:45 – zahájení práce

Ředitel školy vyhlašuje na dny přijímacích zkoušek pro žáky SPŠS Betlémská – 12. 4. 2022 + 13. 4. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SPŠS BETLÉMSKÁ se uskuteční 20. 4. 2022 v 17:30 hodin

MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES SE USKUTEČNÍ 11. 4. 2022 v 19:00 hod - V NEZMĚNĚNÉM TERMÍNU A MÍSTĚ.

U variabilních symbolů přiřazenými školou vynechte poslední nulu tak aby číslo bylo desetimístné, například 20220501001 bude nově 2022050101.

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?