MŠMT vydalo „Opatření obecné povahy,“ které se týká jednotných přijímacích zkoušek a z něhož vyplývá následující:


1.       Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí   řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

Potvrzení o tom, že uchazeč má zájem konat zkoušku v náhradním termínu musí být škole doručeno s podpisem uchazeče a zákonného zástupce nejpozději 14. května 2021!

2.      Náhradní termín přijímací zkoušky 2. 6. + 3. 6. 2021.

 

3.      Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu budou zveřejněny podle opatření MŠMT 14. 6. 2021. 

 

 Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

 PaedDr. Jitka Keharová
      statutární zástupce ŘŠ
Odborné praxe oboru IT se v letošním školním roce nebudou realizovat.
Sjednány jsou na školní rok 2021/2022.
Výsledky přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT pro školy 19. 5. 2021.
 
Pro veřejnost budou výsledky zpřístupněny 19. 5. - 21. 5. 2021.

Uchazeči se prokáží potvrzením o negativním testu. Potvrzení si ponechají pro druhý den přijímacích zkoušek, neboť se jím budou opět prokazovat.

V návaznosti na jednání vlády ze dne 29.4.2021 oznamujeme, že pro účastníka u přijímací zkoušky je dostatečným ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?